ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Fredrik Svenaeus:Drömmen som ett sätt att förstå världen

Som alternativ till Freuds teoristyrda drömtydning finns ett fenomenologiskt perspektiv, som låter drömmen tala utan någon färdig tanke om vad man ska finna där. En ny bok introducerar den Heideggerinspirerade Daseinanalysen.

Fredrik Svenaeus
Publicerad
Annons

Vår samtid förhåller sig något ambivalent till Freuds tänkande. Å ena sidan har några av hans huvudteser assimilerats i vår vardagskultur på ett sätt som är närmast unikt för en filosof eller vetenskapsman. Alla vet (eller tror sig i alla fall veta) vad som menas med en freudiansk felsägning, en anal fixering eller kastrationsångest. Å andra sidan har psykoanalysen förlorat sin ledande position i många akademiska och kliniska sammanhang till följd av kraftfull kritik, med såväl naturvetenskaplig som kulturvetenskaplig inriktning. Biologer, psykologer och genusforskare har under de sista 30 åren skjutit den empiriska och ideologiska underbyggnaden för Freuds metodologiska och ontologiska teser sönder och samman. Även om den psykoanalytiska skutan seglar vidare som praktisk verksamhet i olika samtalsinriktade terapiformer, är den teoretiska underbyggnaden ifrågasatt. I stor utsträckning handlar fartygets kondition naturligtvis om vilken psykoanalytisk teori vi talar om. Uppgörelsen med Freud är ett fadermord som inte bara utspelar sig efter det att hans teorier kom att uppnå en inflytelserik plats i vår samtid, utan i den psykoanalytiska traditionen som sådan, och detta från den allra första början.

Laddar…