”Legalisering stoppar inte de kriminella”

På flera håll i världen införs nu legalt cannabis, ofta med argumentet att minska den organiserade brottsligheten. Men det är tydligt att de kriminella bara skiftar verksamhet, samtidigt som en ökad tillgänglighet också ökar användningen. Det skriver beroendeforskaren Fred Nyberg.

Publicerad
Annons

Nyligen fick vi veta att Uruguay ser ut att bli det första landet i Latinamerika som legaliserar marijuana. Och enligt en artikel i SvD 11/8 förordar en dansk politiker laglig försäljning av cannabis. Politikerna tror att man genom statlig kontroll över produktion och försäljning ska kunna motverka en tilltagande organiserad brottslighet. Detta genom att ta bort möjligheten till de inkomsterna som den illegala hanteringen av drogen inbringar. Tidigare har ekonomer i USA räknat fram att landet skulle spara många miljarder dollar om året om man ersatte det lagstadgade förbudet mot marijuana med beskattning av laglig försäljning av drogen som fallet är med alkohol och tobak. Det finns många argument mot detta.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons