Vi blundar för idrottens baksida

Sexuella trakasserier är vardag inom idrotten, men i Sverige erkänns inte problemen. Barn och unga som utsätts för övergrepp måste få ett forum att vända sig till. Det skriver Ingela Kolfjord, docent i socialt arbete.

Publicerad
Annons

Att barn och ungdomar utsätts för sexuella övergrepp inom idrotten är ingenting nytt men däremot något vi helst inte talar om. Idrotten betraktas som ren, den möjliggör kamratskap, ett sunt leverne och ett långt hälsosamt liv. Idrotten erhåller statliga bidrag som annan kulturverksamhet för barn och unga inte kommer i närheten av. Skälen är starka för att upprätthålla ideologin om att idrotten är god, därför blundas det för idrottens baksidor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons