Upp till språklig kamp mot jättarna!

Stig Strömholm har skrivit ett öppet brev till Sveriges språkvårdare.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Språkvårdare i hela landet, förenen Eder! Visen Eder värdiga det uppdrag för vars fullgörande Ni intager en inflytelserik ställning och uppbär en sannolikt mager men dock förpliktande ersättning!

Förenen Eder på det att de kvarlevande spillrorna av språkmedveten allmänhet måtte befrias från det snart totala envälde som utövas av det positiva förstärkningsprefixet ”jätte-” i offentligen framförd talad prosa!

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons