Annons

Därför byter Mölndal stad ut alla sina sopbilar

Sopbilarna i Mölndal har gjort en modern miljöresa.

I dag drivs nio av dem på biogas, ett drivmedel tillverkat av det matavfall som de själva samlar in.

– Det är en elegant cirkel som sluts, säger Pierre Bolvede på stadens tekniska förvaltning.

Foto: E.ON

För tre år sedan förändrades vardagen för invånarna i Mölndal.

Staden införde ett så kallat fyrfackssystem för återvinning, där sorteringen görs i kärl i hemmet.

Som en direkt konsekvens behövde även sopbilarna bytas ut – för att kunna hantera det nya systemet.

Eftersom kommunen även satt upp ett mål om att vara fossilfria år 2020 bestämde de sig för en förändring.

De nya sopbilar ska drivas av samma matavfall de hämtar in.

– Och då började vi titta på bilar som drivs av biogas, säger Pierre Bolvede, avdelningschef för avfall och återvinning på Mölndal stads tekniska förvaltning.

Fem år – sedan ska allt gå bio biogas

I Mölndal är det staden själv som står ansvarig för avfallshämtningen, och därför kunde de snabbt fatta ett inriktningsbeslut.

Bara några år tidigare hade satsningen däremot varit omöjlig. De biogasmotorer som funnits historiskt har haft för dålig dragkraft, och i avfallsbranschen, där bilarna måste klara 26 tons last, har de därför inte hållit måttet.

Men utvecklingen har kommit långt, och i dag finns det biogasalternativ som med lätthet orkar köra sopor.

– I dag har vi nio stycken i drift. Vi har köpt in två eller tre bilar om året de senaste åren, och vi fortsätter i den takten. Totalt har vi 21 sopbilar i drift, så det är fem år kvar innan hela flottan går på biogas.

Avgaslukterna försvinner helt

Pierre Bolvede säger att det gnisslades en del innan den första sopbilen gav sig ut på vägarna, men att alla är jättenöjda i dag. Han lyfter fram en tystare miljö, och inga avgaslukter som två fördelar.

– Plus att vi fått en bättre arbetsmiljö. Kostnadsmässigt är det lite dyrare, men ska vi röra oss mot en grönare värld får vi ta vissa kostnader.

Innan beslutet klubbades fördes en diskussion med E.ON, som står för ett av tankställena för biogas i Mölndal, för att försäkra sig om att övergången kunde ske smärtfritt.

När han blickar framåt ser han solenergi som en framtida miljösatsning för Mölndal, men till dess är han nöjd med att stadens sopbilar drivs på biogas från matavfall de själva samlar in.

– Det är en cirkel. Det är elegant. Det vi samlar in driver i stort sett våra bilar.