Annons

Så utmanar Berghs studenter varumärken

För att förbli relevanta i dag och i framtiden vänder sig företag till Berghs. Av skolans studenter får de hjälp med innovativa och kreativa lösningar.

– De sista åren har jag sett ett ökat behov av hjälp för att tydliggöra företagets position och sitt “why”, säger Camilla Wallander, vd på Berghs School of Communication.

För att hitta lösningar på många företags utmaningar i dag krävs erfarenheter av den yngre generationen som växt upp i en digital era. De senaste åren har begrepp som omvänt mentorskap, interdisciplinära team och agilt ledarskap växt fram och många ledare ser över sina team för att säkra olika perspektiv. Det har blivit strategiskt viktigt att rekrytera yngre talanger till företaget för att täppa igen kunskapsluckor.

En mix av kreatörer och strateger

Att tillföra nya kompetenser står högt på agendan hos många arbetsplatser och många driver projekt för att öka lärandet. Att vara uppdragsgivare i Berghs examensprojekt är ett sätt att få energi genom att utforska nya lösningar på sina utmaningar och samtidigt vara en del i en lärandeprocess. Examensprojektsuppdragen har funnits i över 20 år, och det anses attraktivt för varumärken att få tillgång till en komplett arbetsgrupp med snart färdigutbildade strateger, kreatörer, PR-specialister och nu även growth marketers.

– Jag läser intresseanmälningar till våra examensprojekt från företag, myndigheter och organisationer varje år för att ta tempen på vilka kommunikativa utmaningar som finns i Sverige i dag. De sista åren har jag sett ett ökat behov av hjälp för att tydliggöra företagets position och sitt “why”. Man har utvecklat nya tjänster och produkter, eller börjat kommunicera i nya kanaler, men tappat bort kärnan i sitt varumärke. Hur blir företaget relevant och vad är på riktigt differentierande? Hur kan de hitta tillbaka eller hitta nya kärnvärden? Det kan vara briefen i ett examensprojekt, säger Camilla Wallander, vd på Berghs School of Communication.

Flera lösningar efter företagens behov

Många gånger kan företag känna att de behöver en kreativ injektion eller bara en energiboost till att tänka nytt, och då föreslås i stället ett Student Lab.

– På så sätt får man under en heldag energi från studenterna och kan sedan ta avstamp i resultatet från den dagen till vidare arbete internt, säger Camilla Wallander. Från att främst ha behövt hjälp med grafisk profil och kommunikationsstrategi, är nu behoven hos företagen mycket bredare än så.

– Det kan handla om allt från att skapa EMV (egna varumärken i detaljhandeln), attrahera människor till nya områden och skapa engagemang, stärka employer branding för att attrahera rätt talang eller förändra position med ett hållbarhetsfokus. Det finns många exempel på utmaningar studenter tar sig an i ett examensprojekt eller i ett Student Lab, säger Cecilia Sjödin, projektledare på Berghs.