”Farliga ämnen ska inte hamna på åkrarna”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att skapa kretslopp på fosfor som kan användas i jordbruket bör inte ske genom spridning av slam som kommer från avloppsreningsverken. Det skriver Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering, i en replik.

Publicerad
Annons

Företrädare för återvinningsindustrin Per Larshans Rangsells och Anders Finnson Svenskt Vatten påstår i ett debattinlägg att vi slösar bort den fosfor som finns i slammet som produceras i våra avloppsreningsverk. De hänvisar till den statliga utredningen Hållbar Slamhantering som har som ett alternativ att förbjuda all spridning av slam från reningsverken. Ett annat alternativet är att mjuka upp förbudet genom att tillåta spridning av slam som har hög kvalitet. Vad menas med hög kvalitet? Är det frågan om det slam som man idag Revaq certifierar för att få lantbrukare att ta emot slammet? Även om man idag har bra kontroll på innehållet i slammet så går det inte att garantera att farliga ämnen som finnas i avloppsvattnet inte hamnar i slammet och sedan ackumuleras i jorden. Flera livsmedelsproducenter vägrar redan idag att ta emot råvaror från lantbruk om man har gödslat åkrarna med slam.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons