Annons

”Sverige har bara börjat använda potentialen i solenergin”

Styrelseordförande Anna Kinberg-Batra och Stefan Ölander, vd.
Styrelseordförande Anna Kinberg-Batra och Stefan Ölander, vd. Foto: Soltech Energy

Vintern 2019 inledde Soltech Energy sin förvärvsstrategi för att öka närvaron i första hand på den svenska marknaden. Resultatet är sju nya företag. De har även fördubblat aktiens värde och antalet aktieägare. Nu genomför Soltech en nyemission för att stärka deras ekonomiska resurser och skapa förutsättningar för ytterligare förvärv.

Soltechs ambitioner är höga och målsättningen är att nå en omsättning på 4,7 miljarder kronor om fem år. För att lyckas med kommer de bland annat att utveckla och skapa tillväxt hos de befintliga bolagen i koncernen, men även fortsätta förvärva företag.

– Nya möjligheter uppstår i en marknad som förändras och fler bolag ser en trygghet i att gå in i en större koncern. Vi är i en konsolideringsfas inom solbranschen och den kan intensifieras nu när marknaden känns mer osäker. Vi har som många andra påverkats av Covid-19 pandemin, men vi har ändå klarat oss bra, säger Stefan Ölander, vd för Soltech Energy Sweden AB.

Undersöker den nordiska marknaden

För att nå en omsättning på 4,7 miljarder kronor behöver Soltech växa internationellt. Just nu undersöker de den nordiska marknaden. De letar efter entreprenörer som vill växa kraftigt och transformera sina tak-, el- och fasadföretag till moderna solbolag.

– När Soltech både förvärvar kompetens inom tak, fasader, laddning och fortsätter utveckla egna integrerade produkter ger vi fler i både Sverige och övriga Norden möjlighet att ställa om till bättre hållbarhet. Sverige har bara börjat använda potentialen i solenergin, säger Anna Kinberg Batra, styrelseordförande.

Soltech är även intresserade av företag inom energilagring, intelligenta hem och högteknologiska bolag inom cleantechområdet. Stefan Ölander förklarar att det är viktigt att hitta rätt entreprenörer. Det spelar ingen roll om det är ett stort – eller litet bolag.

Castellums nybygge Hisingen Logistikpark med 3,6 megawatt solenergi levererad av Swede Energy. Foto: Soltech Energy

– Vi drivs av att göra bra affärer som bidrar till en god miljö. För att lyckas med det förvärvar vi inte enbart solenergiföretag. Att vara med och transformera traditionella företag inom tak-, fasad och elbranscherna till solbolag är en ny dimension som vi börjat med. Med denna strategi förändrar vi samhället på riktigt. Dessutom kan vi förvärva dessa bolag till cirka 0,5 gånger omsättningen och Soltech värderas i dag till tre gånger omsättningen, säger Stefan Ölander.

”Vuxit med över 100 procent”

Swede Energy Power Solutions AB är ett annat av Soltechs tidiga förvärv. Ett bolag som gått från 41 till 89 miljoner kr i omsättning på bara ett år.

– Under vårt första år inom Soltech-koncernen har vi vuxit med över 100 procent och synergierna är många. Det handlar om allt från kompetensutbyte mellan bolagen, gemensamma inköp, rekrytering och marknadsföring. Men det bästa är att vi får fortsätta att vara entreprenörer och att koncernledningen inte dränker oss med onödig formalia som jag upplevt tidigare när större koncerner förvärvar bolag, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy Power Solutions AB.