Annons

Unik plattform kan lösa trängseln i elnätet

Bristen på kapacitet i det svenska elnätet är ett stort problem.
Nu testar E.ON en ny lösning för att skapa mer flexibilitet.
– Det här kan vara en viktig pusselbit för att lösa utmaningen kring kapacitetsfrågan i elnätet, säger Christoffer Isendahl på E.ON Energidistribution.

Trycket på det svenska elnätet har ökat kraftigt under de senaste åren. Nya bostäder, elbilar och elintensiv industri är några av orsakerna, och vissa platser i Sverige är mer utsatta än andra. Dessutom kräver omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion större flexibilitet. Ibland kommer det att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner –ibland mindre när förutsättningarna är de motsatta.

Enligt en rapport som Energiföretagen Sverige presenterade förra året kostar också kapacitetsbristen, alltså trängseln i elnätet, samhället 80 miljarder kronor per år. Om inget görs kommer prislappen år 2030 att vara 150 miljarder kronor.

Nyckelordet är flexibilitet

En lösning är att investera och bygga ut elnätet, och det är ett arbete som pågår hela tiden – men som också tar lång tid.

Nu testar E.ON därför ny teknik som ett komplement och som kan minska kapacitetsutmaningarna. Lösningen är ett nytt system i form av en digital handelsplats för elnätskapacitet. Kunder som är ansluta i ett område där det råder kapacitetsbrist har möjlighet att minska sin förbrukning och sälja den kapaciteten på handelsplatsen.

Projektet kallas Switch och nyckelordet är flexibilitet.

– De som är anslutna till marknadsplatsen kommer att kunna erbjuda sin flexibilitet mot marknaden. Det kan handla om en datahall, snabbladdare eller industri som kan sänka sin effektförbrukning under en viss tid då kapacitetsbrist råder, vilket oftast är under vintertid. Men det kan också handla om ökad elproduktion eftersom det ger en liknande påverkan i nätet som minskad förbrukning, säger Christoffer Isendahl på E.ON Energidistribution.

Arbetet med att utveckla systemet pågår för fullt och tanken är att dra igång ett första testprojekt i Skåne under vintern 2019/2020 där intresserade kunder har möjlighet att vara med.

Till en början kommer det framför allt handla om större elkunder – som industriföretag eller annan elkrävande verksamhet. I förlängningen kan det också handla om att även bostadsrättsföreningar erbjuds möjligheten att handla med sin flexibilitet på marknadsplatsen.

– Det här kan vara en viktig pusselbit för att lösa utmaningen kring kapacitetsfrågan i elnätet, säger Christoffer Isendahl på E.ON Energidistribution.

Fördelen för kunderna är dels möjligheten att sälja sin elkapacitet och därmed få betalt för den. Dessutom bidrar man till ett flexibelt elsystem som i förlängningen kan innebära att man får ta del av den frigjorda kapaciteten i elnätet. Samtidigt bidrar man också till energiomställningen och ett mer hållbart samhälle.

Switchprojektet med marknadsplatsen för ett mer flexibelt elnät är en del av samarbetet Coordinet, där E.ON, Vattenfall och Svenska Kraftnät är kärnan, tillsammans med ett antal övriga aktörer. E.ON har ansvaret för att leda projektet och utveckla själva marknadsplatsen. Den ska sedan testas på fyra marknader – av E.ON i Skåne och Jämtland/Västerbotten, och av Vattenfall i Uppsala och på Gotland.

– Utmaningen med kapacitetsbrist i elnätet finns på fler platser i Europa och det är många som är intresserade av vårt arbete. Det är redan några kunder som är intresserade av att vara med det första pilotprojektet och vi kommer att bjuda in intresserade och potentiella samarbetspartners till en dialog nu under våren, säger Christoffer Isendahl.