Jonas Nordin:Stormaktshistoria för äventyrslystna

”Fältskärns berättelser” pubicerades ursprungligen som följetong i Helsingfors Tidningar 1851–66.
”Fältskärns berättelser” pubicerades ursprungligen som följetong i Helsingfors Tidningar 1851–66.

Med ”Fältskärns berättelser” kom Zacharias Topelius att forma den populärhistoriska bilden av stormakts- och frihetstiden. Även om verket länge hölls vid liv genom illustrerade utgåvor och tecknade serier är det idag främst intressant genom den historiesyn som det ger uttryck för.

Publicerad
Zacharias Topelius (1818–1898)

Zacharias Topelius (1818–1898)

Annons

När skalden och akademiledamoten Carl Snoilskys lille son 1877 fick möta den store finländske författaren Zacharias Topelius (1818–1898) tillfrågades han vilken av dennes sagor som han uppskattade mest. Svaret var ”Robinson Crusoe”. Historien återges i en nyutkommen forskarantologi: ”Författaren Topelius. Med historien mot strömmen” (SLS/Appell), redigerad av Pia Forsell och Carola Herberts. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons