”Märkligt resonemang i rapport om sjukskrivningar”

I en rapport från Riksrevisionen antyds att sjukskrivning är hälsovådlig och att en än mer strikt rätts­tillämpning skulle hjälpa männi­skor. Det kan inte sägas utgöra en seriös forsknings- eller rapportinsats, skriver tre forskare vid Lunds universitet.

Publicerad
Den triviala slutsats vi kan dra av resonemanget i Riksrevisionens rapport är att sjukdom är farlig för hälsan, skriver Lotti Ryberg-Welander, Sara Hultqvist och Roland Paulsen.

Den triviala slutsats vi kan dra av resonemanget i Riksrevisionens rapport är att sjukdom är farlig för hälsan, skriver Lotti Ryberg-Welander, Sara Hultqvist och Roland Paulsen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT (Arkiv)
Annons

Riksrevisionen har nyligen presenterat en rapport om sjukskrivning. Titeln är ”Är sjukskrivning bra för hälsan?” ­Anslaget är retoriskt och trots att inga belägg för att sjukskrivning skulle vara vare sig hälsovådlig eller hälso­befräm­jande presenteras, refererar författaren till tidigare forskning och hävdar att ”Sjukfrånvaro emellertid i sig kan vara riskfylld”. Vi ställer oss kritiska till rappor­tens utgångspunkt och ser frågeställ­ningen som ett tydligt tecken på att myndigheten fort­farande är märkt av förra riksrevisor Susanne Ackums omstridda högergir.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons