Annons

”Större påverkan än elektriciteten”

Så här långt har vi bara sett inledningen på den nya industriella revolutionen – digitaliseringen.

– Framtiden kommer med säkerhet påvisa att digitaliseringen innebar än större påverkan på världen än vad elektriciteten hade när den lanserades, säger Marcus Strömblad, på Fujitsu Sverige.

”Framtiden kommer med säkerhet påvisa att digitaliseringen innebar än större påverkan på världen än vad elektriciteten hade när den lanserades”, säger Marcus Strömblad, på Fujitsu Sverige.

Tillämpningar och lösningar – när alla dessa maskiner, produkter och prylar själva kommunicerar, planerar och löser problem – är oändliga. Detta innebär stora möjligheter för svenska företag och inte minst inom tillverkande industri och tjänsteföretag.

Exempelvis så har det nyligen lanserats självstyrande lastbilar djupt nere i gruvsystemen i Västerbotten, inom jordbruket finns det bönder som har uppkopplade kor och odlingar där avancerade sensorer styr bevattningsprocessen.

Svenska företag har generellt varit lite av ”slowstarters” i Europa och många företag riskerar att komma på efterkälken inom digitaliseringen. Det visar Digital Tightrope, en undersökning från slutet av 2015 gjord av Fujitsu där CIO:s och beslutsfattare i Sverige, Tyskland Spanien och Storbritannien svarat på frågor kring var de befinner sig inom digitaliseringen.

Marcus Strömblad, Sales Director, Manufacturing & Commercial, menar att resultatet var förvånande.

– Vi förväntade oss en högre mognadsgrad. De framgår i undersökningen att 70 procent av företagen inte fastställt tydlig målbild i sitt digitaliseringsarbete. Det är helt avgörande att formulera sin strategi för vad man vill åstadkomma med den digitala utvecklingen. Det framkom också en osäkerhet kring ägandeskap mellan IT och verksamhet och att endast en sjättedel drivs av ledningen i företagen, säger han.

Inom tillverkningsindustrin pågår det ett skifte från klassisk massproduktion till den nya generationens tillverkning, ”Industry 4.0”. Foto: Nataliya Hora

”Industry 4.0”

Han pekar på en ny trend inom tillverkningsindustrin där det pågår ett skifte från klassisk massproduktion till den nya generationens tillverkning, ”Industry 4.0”. Denna möjliggör att kunna producera kundunika anpassningar, i princip för varje produkt.

Han berättar om ett exempel där ett stort företag som tidigare haft fabriker i låglöneländer som nu flyttat sin produktion till Europa. Orsaken? Automatisering med stöd av artificiell intelligens och industriell internet, stöttepelare inom digitaliseringen.

– Tidigare har man velat producera i stora volymer till ett lågt pris. Nu sker ett skifte mot en mer konsumentinriktad och kundnära produktion. Det möjliggörs genom digitaliseringen. Automatiseringen och användningen av robotar sänker inte bara kostnaderna för tillverkning utan ökar också värdet för kunden, säger Strömblad.

Marcus beskriver Fujitsus ”Lean Digital” som en modell för att hjälpa sina kunder lyckas med sin digitaliseringsresa. Digitalisering drivs genom ett målmedvetet innovationsarbete, och resultat mäts i slutändan på förmågan att förbättra kundupplevelsen samt att öka effektiviteten i den egna produktionen av produkter och tjänster.

Det är kompassnålen

Lean Digital är kompassnålen och målbilden bör förankras genom visualisering och sedan bevisas i små kontinuerliga utvecklingssteg. Utan en Lean Digital-approach riskerar att man investerar kraft på att automatisera en icke-värde adderande process

I den första vågen av digitaliseringen har många initiativ drunknat i IT och missriktade testprojekt. Kom ihåg att teknologierna är bara medlet och inte målet i digitaliseringsresan.

Fujitsu har nu lanserat en digital plattform, Fujitsu MetaArc, vilken skapat en helt ny förutsättning för våra kunder att fokusera sin digitaliseringsresa på att utveckla sitt kunderbjudande och sina affärsprocesser. MetaArc finns där som stöd för att snabbt kunna utveckla och testa nya lösningar med hjälp av exempelvis IoT, mobilitet och molnintegration.

– Svenska företag måste våga utveckla och testa nya lösningar i liten skala. Det som fungerar går man vidare med, det andra lägger man åt sidan. Man måste våga helt enkelt, vilket är en del av kulturen hos framgångsrika företag, säger Marcus Strömblad.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan digitaliseras? Läs här.

Marcus Strömblad, Sales Director, Manufacturing & Commercial på Fujitsu Sverige. Foto: Alexander Ruas