Miljöregler riskerar att slå ut fartygstransporter

Beslutet om skärpta gränsvärden för svavel i fartygsbränslen slår oerhört mycket hårdare mot svensk industri än mot våra konkurrenter i övriga världen. Beslutet är ett allvarligt hot mot sysselsättning och välfärd i Sverige. Dessutom är det kontraproduktivt ur miljösynpunkt, eftersom sjötransporter ersätts av lastbilar, skriver företrädare för svenska industriföretag, rederier och fackföreningsrörelsen.

Publicerad
Annons

Hösten 2008 beslutade Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle i vårt närområde. Det handlar om radikala sänkningar. Gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks till 0,1 viktprocent från år 2015.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons