Överviktiga sitter mer än smala enligt forskare

En förklaring till att vissa människor blir överviktiga kan vara att de har ett långsamt rörelsemönster och därför förbränner färre kalorier. I medeltal tycks feta människor sitta ned 2,5 timmar längre per dag än smala. Att bli rastlös och ofta stå upp kan därför minska vikten avsevärt.

Publicerad
Annons

I Rochester i USA har 20 frivilliga, som själva kallar sig soffpotatisar, genomfört den hittills mest noggranna undersökningen av hur smala respektive överviktiga rör sig.
Samtliga deltagare bar under tio dagar en specialdräkt försedd med diverse små mätapparater som varje halv sekund under hela dygnet registrerade minsta rörelse. Alla värden registrerades i en dator och sammanlagt levererade deltagarna 25 miljoner datauppgifter för analys.

Hälften av dem var smala med ett BMI-mått på 23 och den andra hälften överviktig med BMI på 33. Samtliga hade stillasittande jobb och ägnade sig inte åt någon organiserad motion.
Forskargruppen bakom experimentet, vid Mayo-kliniken i Rochester i USA, lanserade för flera år sedan begreppet NEAT inom fetmaforskningen. Det står för ”non-exercise activity thermogenesis” (ung. förbränning av icke-träningsaktiviteter) och omfattar alla rörelser som vi gör utan att det är organiserad motion, till exempel att sitta, stå, promenera, gå i trappor, städa, dansa, påta i trädgården.
Rochesterforskarna menar att dessa vardagliga aktiviteter spelar en viktig roll för fetmans uppkomst. Försöken med den sinnrika mätdräkten var ett sätt att bevisa hypotesen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons