Svenska barn drabbas när företag bryter mot FN-principer

Svenska företag som har okontrollerad övertid och kräver ständig tillgänglighet bryter mot FN:s barnrättsprinciper. Det menar organisationerna Unicef och The Academy for Human Rights in Business. Nu varnar de båda organisationerna för hur svenska företags agerande drabbar allt fler svenska barn.

Peter Alestig
Publicerad
Annons

Svenska företag tar allt för lite hänsyn till barns mänskliga rättigheter i sin verksamhet - och de gånger det sker handlar det i princip bara om att undvika barnarbete.

Det menar Unicef och The Academy for Human Rights in Business, som nu kräver att svenska företag i större utsträckning lever upp till de krav som ställs i FN:s barnrättsprinciper - ett ramverk som sedan införandet i mars 2012 ställer krav på företag om hur de ska arbeta för att följa barnkonventionen. Samtliga företag som har skrivit under FN:s Global Compact förbinder sig att följa barnrättsprinciperna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons