Så mycket tjänar du på att betala ditt uppskov

Boräntorna är nedpressade, men den årliga avgiften för ett uppskov har inte sänkts. Det innebär att det nu är mer fördelaktigt att ta mer bolån för att betala av uppskovet än att amortera.

Publicerad
 Sälj av vinster och förluster    
För att kunna kvitta vinster mot förluster i vårens deklaration måste du sälja av värdepapperna innan årets slut. Även om du inte har några vinster att kvitta förlustaktier mot kan förlusterna vara användbara; du kan exempelvis tillåtas dra av dem till 70 procent mot en bostadsvinst. Läs mer: 
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/minska-skatten-pa-ditt-sparande_4176969.svd

Sälj av vinster och förluster För att kunna kvitta vinster mot förluster i vårens deklaration måste du sälja av värdepapperna innan årets slut. Även om du inte har några vinster att kvitta förlustaktier mot kan förlusterna vara användbara; du kan exempelvis tillåtas dra av dem till 70 procent mot en bostadsvinst. Läs mer: http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/minska-skatten-pa-ditt-sparande_4176969.svd

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Runt 613 000 svenskar har begärt och fått uppskov med vinstbeskattningen från en bostadsförsäljning. För att få ett sådant gäller bland annat att man köper ett nytt dyrare boende i anslutning till försäljningen. Hälften av alla uppskov är ett belopp på mellan hundratusen och en halvmiljon kronor. Näst vanligaste är en nivå på mellan en halv till en miljon kronor. Större eller mindre uppskovsbelopp är mer ovanliga, även om det förekommer.

Ett uppskov på en halv miljon kronor motsvarar en skatteskuld på 110 000 kronor. Det är så mycket pengar som ska betalas in till skattekontot före deklarationen om man helt vill återföra hela uppskovet och bli kvitt det helt och hållet. Detta eftersom skatten på en bostadsförsäljningsvinst enkelt uttryckt är 22 procent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons