Alfred Nobel uppgav sig skriva mellan 20 och 40 brev per dag, vilket stämde, åtminstone periodvis.
Alfred Nobel uppgav sig skriva mellan 20 och 40 brev per dag, vilket stämde, åtminstone periodvis. Foto: Mary Evans / IBL Ill: Staffan Löwstedt

Är ”skamliga” sjukdomen svaret på gåtan Nobel?

Hemlighet avslöjas i uppfinnarens brev.
Under hela sitt liv odlade Alfred Nobel bilden av sig själv som en livstrött melankoliker, plågad av en drömd men aldrig upplevd kärlek och förmenad vanlig mänsklig gemenskap. Var det i själva verket en stigmatiserande sjukdom som låg bakom?

Bengt Jangfeldt
Uppdaterad
Publicerad

Den 10 december varje år påminns människor världen runt om Alfred Nobels namn. Ingen annan svensk är nog lika känd som Nobelprisets upphovsman.

Ändå är ”gåta” ett substantiv som ofta förknippas med Alfred Nobel. Dels på grund av hans komplicerade personlighet och det motsägelsefulla i hans gärning, som förenade spridningen av dynamit med strävan efter världsfred, dels på grund av hans privatliv. Alfred Nobel gifte sig aldrig och uttryckte inte någon önskan att göra det annat än i unga år. I stället utvecklades han med åren till en ensam, sjuklig, misantropisk grubblare.