”Ologiskt ändra grundlag för att stoppa Lexbase”

Lexbase är en av mycket få söktjänster för rättsdatabaser som uppfyller samtliga krav i yttrandefrihetsgrundlagen för erhållande av utgivningsbevis. Regeringen måste förklara varför den vill stoppa exempelvis Lexbase medan söktjänster som inte uppfyller kraven ska kunna få grundlagsskydd, skriver Magnus Gröndal, Lexbase.

Publicerad
Annons

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har på debattplats i Svenska Dagbladet den 15 februari 2018 förklarat regeringens syn på internetbaserade tjänster som erbjuder allmänheten att ta del av domar och beslut från svenska domstolar och andra myndigheter. Han upplever att det är ett problem att brottmålsdomar kan publiceras på webbplatser med grundlagsskydd. Det mest uppmärksammade exemplet är enligt ministern lexbase.se som mot betalning erbjuder offentliga uppgifter från domstolar och myndigheter. Detta har resulterat i att regeringen lämnat förslag på ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen till riksdagen. Ministern uppger att regeringens förslag till ändrade regler av databasregeln innebär att hemsidor som sammanställer och sprider uppgifter som innefattar dömda personer ska kunna förbjudas. Det finns åtskilligt i förslaget som kan ifrågasättas men jag ska i detta inlägg begränsa mig till en specifik fråga som bör besvaras innan riksdagen ska ta beslut i frågan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons