”Miljöskäl talar för mer begränsad invandring”

Viktiga perspektiv saknas i debatten om migration och invandring. Ett lands befolkningspolitik får stora konsekvenser för miljöfrågor som konsumtion, resursförbrukning, utsläpp av växthusgaser och exploatering av natur, skriver flera professorer och forskare.

Publicerad
”Befolkningspolitik bestäms i stor utsträckning på nationell nivå, där miljö bör stå i fokus – för nya generationer, för våra ekosystem och vår natur, och för landets fotavtryck”, skriver artikelförfattarna.

”Befolkningspolitik bestäms i stor utsträckning på nationell nivå, där miljö bör stå i fokus – för nya generationer, för våra ekosystem och vår natur, och för landets fotavtryck”, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg
Sveriges befolkning fram till år 2100 under olika scenarier för migration. Tre nivåer på invandring (1–3) gör stor skillnad för utfall, och för effekter på miljö.

Sveriges befolkning fram till år 2100 under olika scenarier för migration. Tre nivåer på invandring (1–3) gör stor skillnad för utfall, och för effekter på miljö.

Annons

Vi behöver framgent minst 80 000 nya bostäder per år, uppger Boverket. Skälet är ”en prognos netto på ytterligare 100 000 fler invånare per år i vårt land under överskådlig tid, drivet av migration”. Vi framhåller här att antalet människor i landet bestäms av val bland alternativ som bör analyseras närmare, samt att miljökonsekvenser bör vara centrala för valet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons