Cwejman lutar sig mot subjektiva mätmetoder

Adam Cwejman hävdar på Brännpunkt den 27/6 att vi har fel när vi påstår att det saknas stöd i forskningen för att sprutbyte har en hiv-preventiv effekt. När det gäller att bedöma vetenskaplig evidens ska man utgå från studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter med en kommitté av forskare som bedömer studiens kvalitet innan den publiceras.

Publicerad
Annons

WHO rekommenderar sprutbyte baserat på en forskningsöversikt från 2004, som gjordes av läkaren Alex Wodak. Hans översikt har fått kritik i olika sammanhang. Nyligen publicerade tidskriften Addiction en ny genomgång av forskningen i världen om sprutbyte, genomförd av ett brittiskt forskarteam, under ledning av Norah Palmateer. Där framkommer att bara en studie (Des Jarlais, Lancet 1996) ger stöd för att de som går på sprutbyte smittas av hiv i lägre utsträckning än de som inte gör det. Flera studier (bland annat Strathdee, Aids 1997 och Schechter, Aids 1999) visar på motsatt resultat, nämligen att de som går på sprutbyte är smittade i högre grad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons