Inga Sanner:Elin Wägners särartsfeminism får en ny chans

För Elin Wägner fanns det ingen motsättning mellan kvinnans frigörelse och tankar om en kvinnlig särart. Det specifikt kvinnliga var i själva verket hennes garant för möjligheten att bygga ett nytt och bättre samhälle.

Inga Sanner
Publicerad
Annons

Hur skulle vårt samhälle se ut om kvinnorna hade hela makten? Skulle vi få se stora satsningar på försvar och upprustning? Skulle miljöhänsynen hamna i bakgrunden och allt mindre resurser satsas på vård och skola?
Det är nog ganska få som skulle svara jakande på de frågorna. I den mån man menar att det alls skulle bli någon skillnad skulle man nog i stället hävda att ett kvinnligt styrt samhälle skulle präglas av särskild omsorg om såväl freden som miljön och av att vården och skolan skulle sättas i högsätet. En del skulle nog säga att vi skulle få ett i någon mening mänskligare samhälle, men till priset av en långsammare ekonomisk tillväxt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons