Recension

Ulrika Björk och Anders Burman (red)För Arendt var tanken handling

Arne Melberg
Publicerad
Annons

För några år sedan skrev jag på dessa sidor en presentation av Hannah Arendt, som dog 1975, (Under strecket 16/4 2009) utifrån det som jag menade hade gjort henne aktuell: hennes dynamiska tänkande, där hon rumsterade med den traditionella filosofins kategorier utifrån så ovana kategorier som kropp, födelse, aktivitet. Historiefilosofin infiltrerades när hon tänkte det förflutna i termer av ”förlåtelse”, framtiden som ett ”löfte”. Och själva tänkandet såg hon som en ingripande och politisk verksamhet, grundad på omdömet.

Jag har nu funnit mina observationer om hennes aktualitet åtminstone delvis bekräftade i den nyligen utkomna volymen ”Konsten att handla – konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska”. Det är en antologi där redaktörerna Ulrika Björk och Anders Burman samlat en rad svenska bidrag om Arendt som politisk tänkare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons