Långt till mål om säkrare trafik

Även om dödsolyckorna i trafiken minskade till rekordlåg nivå förra året blir det mycket svårt att nå riksdagens mål om högst 270 döda år 2007, konstaterar trafikforskare.

Publicerad
Annons

Som SvD redan i förra veckan rapporterade visar Vägverkets preliminära sammanställning att antalet förolyckade i trafiken 2005 var det lägsta på 60 år. (Den definitiva siffran väntas i april.)
Under året minskade antalet olyckor från 480 till 440 samtidigt som trafiken ökade med en procent.

VTI:s analys med delvis längre perspektiv visar nu att dödsolyckorna bland cyklister minskade med 10 jämfört med det årliga genomsnittet under 1996-89 och bland fotgängare med 20.
Totalt förolyckades cirka 50-60 personer färre, varav 30 på statliga vägar och 30 på kommunala. Minskningen på de statligt skötta landsvägarna förklarar VTI till stor del med utbyggnaden av så kallade 2+1-vägar (bredare med extra körfält för omkörningar). På sju år har totalt 130 mil sådan väg byggts.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons