Svensk satsning på superwebb

Regeringen planerar en storsatsning på e-vetenskap i forskningspropositionen. Tanken är att Sverige ska ta täten internationellt i utvecklingen av den så kallade gridtekniken där datorkraften, precis som med elektrisk ström, inte längre behöver skapas hos användaren. Tekniken spås kunna revolutionera vardagen mer än internet.

Publicerad
Annons

Den snabba utvecklingen av datorteknologin under de senaste 50 åren står nu inför ytterligare ett genombrott: gridteknologin. Tekniken gör det möjligt att skapa ett slags ”superwebb” för överföring, användning, bearbetning och lagring av program och data mellan geografiskt utspridda datorer och datacenter som idag oftast bara utnyttjar en bråkdel av sin kapacitet.

Syftet med gridtekniken är att en användare, med en vanlig persondator kopplad till nätet, ska kunna göra omfattande beräkningar med mycket stora lagrade datamängder som är åtkomliga vid flera typer av datacentrum och databanker runtom i världen. Den enskilde användaren får därmed tillgång till mycket större datakapacitet än vad som idag finns vid något enskilt datacenter i världen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons