Analys

Björn Lindahl:Framtiden finns i avskiljning och lagring av koldioxid

Björn Lindahl

Världens största affärsmöjlighet just nu: Att hitta en effektiv och relativt billig metod att avskilja och lagra koldioxid. Flera av de försök som har gjorts hittills har stoppats, däribland Vattenfalls projekt på kolkraftverket Schwarze Pumpe samt Statoils Mongstadprojekt.

Björn Lindahl
Publicerad
Annons

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel handlar en av de rekommendationer som har skärpts om koldioxid. Inte bara att utsläppen måste begränsas, utan dessutom att koldioxid måste börja samlas in och lagras - ofta förkortat CCS efter engelskans Carbon Capture and Storage.

– Även om alla komponenter i ett integrerat CCS-system existerar och idag används vid utvinning av fossila bränslen och i raffinaderier, har CCS ännu inte använts i full skala på ett kommersiellt kraftverk med fossila bränslen, skriver forskarna i rapporten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons