Digital kultur ger unga ett annat språk

Läs- och ordförståelse är inte bara en fråga om Pisaresultat: ur ett demokratiskt perspektiv är ett gemensamt språkbruk av största vikt. En ny studie av resultaten i högskoleprovets ordförståelsedel visar på en farlig och snabbt växande språkklyfta mellan generationerna.

Publicerad
Ordkunskapstestet är ett av högskoleprovets åtta ­delar.

Ordkunskapstestet är ett av högskoleprovets åtta ­delar.

Foto: Yvonne Åsell
Orddelen på högskoleprovet 2005.

Orddelen på högskoleprovet 2005.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Läsförmågan hos barn och unga hamnar med jämna mellanrum i fokus för ­samhällsdebatten. Perspektivet är oftast jämförande: inte sällan handlar det om hur våra elever – och följaktligen vår ­skola – står sig i Pisatester när resultaten jämförs med andra länders. Många ger sig in i debatten och menar sig se en negativ förändring i den yngre generationens förmåga att läsa och förstå skönlitteratur, läroböcker och kurslitteratur.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons