ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Recension

En ande som hör jorden till. En bok om Amelie Posse

En förlorad värld

Engagemang. Eva Strömberg Krantz välskrivna biografi över Amelie Posse porträtterar inte bara den moraliska och visionära grevinnan, utan i lika hög grad ett förlorat Europa och dess kultur.

Håkan Arvidsson
Publicerad

Amelie Posse tillhörde utan tvivel den svenska överklassen. Hon hade titeln grevinna och hennes kontaktnät omfattade i stort sett hela gräddan av den svenska noblessen, såväl den intellektuella som den jordägande och finansiella. Hennes liv var emellertid knappas grevligt i någon normal mening. Det var ytterst brokigt och äventyrligt och i bästa mening europeiskt. Amelie bodde i flera europeiska länder lika länge som hon bodde i Sverige. I likhet med många av sin generations kvinnor engagerade hon sig starkt för tidens stora frågor; kvinnosaken, flyktingfrågan och freden. Under lång tid intog hon en radikalpacifistisk ståndpunkt, en hållning som hon emellertid övergav under andra världskriget.

I den utmärkta biografi som Eva Strömberg Kantz har skrivit om Amelie Posse får man ett inträngande porträtt av denna anmärkningsvärda kvinna, som hade så många strängar på sin lyra. Till dessa strängar hörde ett tämligen omfattande författarskap som med utgångspunkt i det personliga skildrar hela det europeiska sammanbrottet, från första världskrigets utbrott till andra världskrigets slut.

Laddar…