Outhärdlig och omistlig

Erik Löfvendahl
Publicerad
Annons

Förra året utgav Rosenlöfs Tryckerimuseum i Gästrikland - enligt ett samarbetsprojekt som pågått sedan våren 2001 - en bibliofilupplaga i 30 numrerade och signerade exemplar av ett möte mellan författaren Per Gunnar Evander och grafikern Eigill Thorell. Nu har Anmärkningar om saknaden kommit ut i faksimil i 999 exemplar (73 s. Rosenlöfs bok, ca 250:-); trots att detta är en ”avbildning” av det handgjorda originalet är det en utomordentligt fin utgåva.
Per Gunnar Evanders text är ett konglomerat av dagboksnoteringar, minnesfragment, prosalyrik och poesi. I centrum står förlusten av författarens dotter, Andrea Evander. Eigill Thorells torrnålsgravyrer - sex inalles - är kongeniala med stämningen i boken, men förhåller sig självständigt till innehållet.

”Anmärkningar om saknaden”, som växer för varje läsning, är en nästintill outhärdlig bok, men känns ändå omistlig. För den som tagit del av Per Gunnar Evanders romaner är dessa mycket annorlunda texter blott skenbart icke evanderska. Tvärtom känner man
igen det mesta, intonationen, ämnena och den obönhörlighet med vilken han närmar sig nedsvalda, icke erkända sentiment. Men om man i romanerna av och till räddas av prosans lugna framåtskridande, ligger allting naket nu, känslor, nervtrådar. Endast undertexten finns denna gång, ingen kronologisk berättelse att ställvis mjuklanda i. Här öppnar sig hela tiden avgrunden; det svarta ljuset - som man vanligen bara orkar ta till sig glimtvis - är beständigt.
Ändå är det inga dystra betraktelser Evander skriver, i bemärkelsen humorbefriade. Här begås svärtan i livet med självironisk och ibland humoristisk distans. Men det gör ont att läsa ”Anmärkningar om saknaden”, ty saknaden har så oändligt många gestalter och uttryck. Förlusten av Andrea är visserligen den absoluta smärtpunkten, men boken handlar också om att vara förälskad i någon som tillhör en annan, om oresonlig svartsjuka, om främlingskap, om vänner som försvunnit när sorgen varit som tydligast utmejslad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons