Beskriver templet i detalj – men var inte ens i Sverige

Kungshögarna vid Gamla Uppsala.
Kungshögarna vid Gamla Uppsala. Foto: Kjell-Arne Larsson/IBL

”Numera har arkeologer hittat lämningar efter förkristna tempel, kulthus, i bland annat Uppåkra i Skåne och i Borg utanför Norrköping. Men inte i Gamla Uppsala, där det mest berömda templet skall ha stått. Vad säger egentligen källorna om detta tempel?”

Publicerad
Annons

Källorna består av en enda text, skriven av Adam av Bremen. Han härstammade från Franken mitt i nuvarande Tyskland men var från 1066 eller 1067 verksam vid domkapitlet i den nordtyska staden Bremen, som då behärskades av den dynamiske ärkebiskop Adalbert. Från 1069 var Adam ledare för Bremens katedralskola.

Det verk som gjort honom ryktbar skrevs på latin efter det att Adalbert avlidit år 1072: Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (”Hamburgkyrkans biskopars bragder”). Syftet med skriften var att rättfärdiggöra den politiskt kontroversielle Adalbert samt att skildra ärkebiskoparnas kamp mot hedendomen i norr och öster. Enligt Adam hade ärkebiskoparna av Hamburg-Bremen fått i uppdrag av Gud att kristna de nordiska folken. En indirekt följd av detta är att Adam skänker oss den första stora skildringen av Norden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons