”Ändra lagen för att få fler kvinnor i styrelser”

Uppenbart finns det en könsmaktsordning i näringslivet som motverkar en reell ökning av antalet kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelserna. Det skriver Göran Arrius, Saco.

Publicerad
Annons

Aktiebolagslagen bör ändras så att det tydligt framgår att valberedningarna/ nomineringskommittéerna får i uppdrag att åstadkomma en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. Det har Sacos styrelse enhälligt enats om att föreslå regeringen. Valberedningen ska åläggas att lägga förslag för att uppnå minst 40 procent av det underrepresenterade könet varje gång nya styrelseledamöter utses. Om andelen kvinnor ändå inte kommit upp i 40 procent 2020 ser Saco för närvarande ingen annan möjlighet än att lagstifta om kvotering.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons