Bygg stadsdelar som folk vill ha

När modernismens stadsplaneringsutopi kollapsat återstår inget annat än att återvända till grundmodellen. Kvarterstadens gator och torg är stadens naturliga rumsliga form, dess DNA-kod, skriver Jerker Söderlind.

Publicerad
Under rubriken ”Åtgärda Stockholms stadsbrist” offentliggjorde Stockholms handelskammare tidigare i år ett förslag till omdaning av Årstafältet i Stockholm. 10 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor samlade kring en central park.

Under rubriken ”Åtgärda Stockholms stadsbrist” offentliggjorde Stockholms handelskammare tidigare i år ett förslag till omdaning av Årstafältet i Stockholm. 10 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor samlade kring en central park.

Annons

Den tyske författaren Bertolt Brecht skrev efter det misslyckade upprorsförsöket i Östberlin 1953 dikten ”Lösningen”:

Efter upproret den 17 juni lät sekreteraren i författarförbundet utdela flygblad i Stalinallén, på vilka stod att läsa att folket förverkat regeringens förtroende och endast genom fördubblat arbete kunde återerövra det. Vore det då trots allt inte enklare att regeringen upplöste folket och valde ett annat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons