Krönika

Niklas Wiklund:Nyårsönskan: att försvarsöverenskommelsen revideras

Niklas Wiklund
Publicerad
Annons

Året börjar lida mot sitt slut och även om det är några dagar kvar så kan jag åter igen konstatera att vi kommer att lägga ett händelserikt år bakom oss när det gäller försvar och säkerhet. 2015 inleddes som sig bör med den årliga försvarskonferensen i Sälen där en stor del givetvis handlade om det kommande försvarsbeslutet. Inför detta beslut var dåvarande ÖB Sverker Göransson mycket tydlig avseende bedömningen av Försvarsmaktens framtida operativa förmåga när han sa att ”Det är ett faktum att ökningen av vår operativa förmåga inte är i nivå med den utveckling som Försvarsberedningen förutser kommer att prägla vårt närområde. Ett sådant scenario utsätter oss för ökade och enligt min mening oacceptabla risker”.

När den partipolitiska budgivningen i försvarsuppgörelsen några månader senare gick för högtryck och tonläget var väldigt högt så trodde, eller åtminstone hoppades, många på att ovanstående bedömning tillsammans med övriga analyser och underlag skulle leda till att man inte ville utsätta Sverige för dessa oacceptabla risker. Men så var tydligen inte fallet och partierna kom senare innan sommaren överens om att inte alls möta Försvarsmaktens behov, något som förutom att fortsätta urholka försvarsförmågan också kommer att innebära att försvarsanslaget som andel av BNP för första gången någonsin kommer att hamna under 1% inom några år.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons