Läsningen kan ge oss en gemensam grund

Jag är övertygad om att många i vårt land är lika oroliga som jag för att läsandets status sjunker. Om vi saknar gemensamma referenspunkter dras samhället isär. Kristdemokraterna vill därför att fler lärarledda undervisningstimmar, motsvarande en skolvecka, läggs på läsning, skriver Göran Hägglund.

Publicerad
Annons

Även om många nödvändiga och lyckade reformer genomförs för den svenska skolan så visar flera nationella och internationella undersökningar att vi alltjämt står inför stora utmaningar. Elevernas resultat sjunker på de områden som mäts – matematik, läsförståelse och i naturkunskap. Sverige hamnar nu under genomsnittet i OECD. En skola i toppklass är en förutsättning för att Sverige ska stå sig väl i framtiden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons