Tänk efter före om kvoteringen

Publicerad
Annons

Året är 2030 och i riksdagen pågår en debatt mellan politiska antagonister. Antagonister som år 2014 enades om att utrota de orättvisor som aldrig upphörde att utestänga kvinnor från makten. Kvoteringsivrare från alla partier hade inför det omstridda riksdagsbeslutet påtalat det uppenbara: vägen till makten var för lång och förändringarna i näringslivet för segdragna. Genom kvotering till bolagsstyrelser skulle maktobalansen brytas. En extraordinär situation krävde extraordinära åtgärder, resonerade man.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons