Jag tror på att satsa på de utsatta

Min övertygelse är att det är bra för samhället, både mänskligt och ekonomiskt, att satsa på utsatta människor och få dem tillbaka till samhället. Min övertygelse är att det är bra med både privata och kommunala alternativ inom vård och behandling. Min övertygelse är också att god ekonomi är en förutsättning för stabilitet i ett företag. Detta verkar stå i bjärt konstrast till Anders Österberg och Jonas Bergströms övertygelse. Det skriver Jan Emanuel Johansson i en replik.

Publicerad
Annons

Jag har jobbat som socialarbetare i hela mitt vuxna liv. 1998 startade jag ett eget företag från noll. Inriktning var att genom lärlingsutbildning och stöd/behandling hjälpa ungdomar med social problematik in i samhället. År 2000 startade jag ett aktiebolag och anställde en person. 2003 startade vi ett HVB (behandlingshem) och anställde ytterligare tre personer. Marknaden för privata aktörer inom behandlingsbranchen var då som nu stenhård och årligen gick många HVB i konkurs eller fick lägga ner i brist på efterfrågan på platser. Genom mina fantastiska, kompetenta och engagerade medarbetare så lyckades vi. Våra ungdomar gjorde stora framsteg. Det märkte socialtjänsten som valde att placera hos oss. Idén som nu förverkligats, att genom kognitiva behandlingsinsatser komma bort från missbruk och kriminalitet i första rummet, men sedan ha fokus på att skapa förutsättningar för de unga att klara en egen försörjning genom arbete efter behandlingen, utan stöd från socialtjänsten, var framgångsrik. År 2010 hade vi drygt 300 engagerade och kompetenta medarbetare på lönelistan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons