Riv upp Stockholms detaljplaner

Publicerad
Annons

w svd.se/brannpunkt Hitta senaste månadens Brännpunktsartiklar på svd.se inlägg | Bostadsbyggandet Den politiska majoriteten i Stockholms kommun kommer ha svårt att uppfylla sitt vallöfte om 20 000 nya bostäder om de inte lättar upp regleringarna vid nybyggnation och tar större hänsyn till fastighetsägare och medborgare. Dagens överreglering innebär att fastighetsägarens dispositionsrätt inskränks genom en mängd olika regler som detaljstyr förfogandet över fastigheten. Lokaler och vindar stoppas från att göras om till bostäder eftersom åtgärderna är planstridiga. Stadens politiska majoritet sätter sitt eget inflytande över byggandet. De följer detaljplanernas reglering blint, istället för att se möjligheterna till att lösa problemet med den växande bostadsbristen. Överreglerandet visar sig även då fastighetsägare får ge upp sina önskemål om ombyggnation eller ommålning av sitt hus när de får avslag på bygglovsansökan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons