Marcus Priftis:Kriminellt belastad mansmytologi

I den kriminella världen är maskulint kodade egenskaper som aggressivitet, riskbenägenhet och självkontroll centrala. En ny nordisk studie visar dock att manlighetsidealet bland brottslingar är långt ifrån så endimensionellt som populära föreställningar gör gällande.

Uppdaterad
Publicerad
”Masculinities in the criminological field” är ett försök att bygga broar mellan kriminologi och maskulinitetsteori.

”Masculinities in the criminological field” är ett försök att bygga broar mellan kriminologi och maskulinitetsteori.

Foto: JULIE JACOBSON/AP
Annons

Den offentliga debatten om manlighet utgår ofta från en ensidig syn på maskulinitet som en dyster historia, präglad av våld, känslokyla och en alltmer osäker framtid. Tio år efter att den skrivits är Stephan Mendel-Enks ”Med uppenbar känsla för stil” – en brännande och välskriven men kraftigt förenklad pamflett där all slags maskulinitet reduceras till en fråga om aggressivitet och gänglojalitet – fortfarande en central referenspunkt för samtalet om manlighet. De fiktiva berättelserna om män är ännu mer simplistiska: när något beskrivs som ”manligt” är det alltid samma två stereotyper som aktiveras – den hypermaskuline hårdingen och den vilsne, i hemlighet olycklige medelklassmannen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons