Äldre bollas mellan akuten och hemmet

Äldre med flera olika sjukdomar och tiotalet olika läkemedel, far som skottspolar mellan akuten och hemmet. Samordning med vårdcentral och hemtjänst saknas. Ovärdigt och oacceptabelt, konstaterar granskarna i en kritisk revisionsrapport.

Annika Engström
Publicerad
Annons

Det är en mycket mörk bild som tecknas av den vård och omsorg som ges åt de mest utsatta äldre, de så kallade multisjuka, som bor kvar hemma trots många olika diagnoser.
Läget har till och med förvärrats sedan en motsvarande granskning gjordes 1999.
– Man undrar när polletten ska trilla ned hos beslutsfattarna. Det kvittar vilka övergripande beslut de fattar om de inte följer upp vad som verkligen konkret händer för individen, säger äldreforskare Ulla Gurner vid stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum.

Hon har ansvarat för granskningen som gjorts som ett gemensamt projekt för revisionen inom Stockholms läns landsting, Stockholms stad med stadsdelen Enskede-Årsta samt Huddinge och Norrtälje kommuner.
Utvecklingen är densamma i hela landet. Allt fler äldre med omfattande vårdbehov bor kvar hemma. Vårdtiderna på sjukhus kortas och många kommunala äldreboenden har lagts ned.
Bara inom Stockholms län uppskattas antalet multisjuka till 5 000 äldre plus ytterligare 20 000 så sköra att de snabbt kan hamna i där.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons