Texterna ska locka till reflexion

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vårens nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9 heter Nattliv och har natten som tema. Både skönlitterära texter och sakprosatexter ingår. Tanken med det genomgående temat är att lärare och elever under några lektioner ska diskutera texterna så att eleverna är förtrogna med innehållet när de genomför de olika delproven. Ingen lärare har, varken vid utprövningar av texter i förväg eller nu vid genomförandet av provet, framfört en sådan läsning som föräldern Ulrika Erlandsson (9/2).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons