Det krävs en strategi för de tidigt födda

Idag överlever allt fler barn som tidigare inte kunde räddas till livet. Men samhället är inte rustat för att ta emot dessa barn och deras specifika behov inom bvc, förskola och skola, skriver tio företrädare för en nybildad arbetsgrupp för de för tidigt födda barnen.

Publicerad
Att få ett barn som föds för tidigt innebär en kris för de allra flesta föräldrar, skriver författarna.

Att få ett barn som föds för tidigt innebär en kris för de allra flesta föräldrar, skriver författarna.

Foto: FELIPE DANA/AP
Annons

Vart tionde barn som föds på jorden föds för tidigt, och en för tidig födsel är därmed den i särklass vanligaste barndiagnosen. Bara i Sverige föds omkring 6400 barn för tidigt varje år. Tack vare en neonatalvård i världsklass överlever de allra flesta – vissa med en så låg födelsevikt som 300 gram. Men att fler barn räddas till livet i dag innebär också att samhället måste ta ett större ansvar för dessa barn. Den tidiga starten påverkar deras uppväxt på olika sätt – de kan till exempel vara infektionskänsliga, ha koncentrationssvårigheter eller inlärningsproblem.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons