Recension

Art and its institutions, 1% love and devotion på Ulleråkers sjukhusKonst och miljö i raffinerad samverkan

I maj 2000 avbröt Metropolitan Museum i New York samarbetet med företaget Chanel inför den förestående retrospektiva utställningen om grundarinnan Coco Chanel.

Katji Lindberg
Publicerad
Annons

Svårigheter att tillmötesgå den ansvarige modeskaparen Karl Lagerfelds krav uppgavs vara anledningen. Snöpligt, men kanske inte oväntat att det gnisslar när bjärt olika intressen ska samverka.
Exemplet är hämtat från konstnären Andrea Frasers text i antologin Art and its institutions. Hon ger bilden av ökat sponsorinflytande och minskade statliga anslag, med en krassare inriktning inom de stora amerikanska museerna som en följd.

Denna profilering mellan olika intressen inom konstlivet har blåst nytt liv i den så kallade institutionskritiken, med rötter i 60-talets aktivistiska konst och med en första ny våg i början av 90-talet. Från ett ifrågasättande av institutionen med stort I, kom utövare som till exempel Fraser själv att även vilja påverka inifrån.
I boken kan man ta del av hur kuratorer, konstnärer och teoretiker ger sina infallsvinklar på temat. Ett allmänt introducerande förord hade kanske inte varit så dumt; nu tjänar redaktören Nina Möntmanns text som ett sådant. Essäerna speglar hur institutionskritiken kommit att handla inte bara om museernas och konsthallarnas roll utan om förutsättningarna i stort. Alla aktörer inklusive marknad, utbildning och kritik är delaktiga. I en saklig artikel av Nanna Kildal finns noteringar om den nordiska välfärdsmodellen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons