Nu måste vi i kyrkan rannsaka oss

PEDOFILSKANDALEN Jag har bett Bris och regeringen att utse personer till ett insynsråd som kan granska vårt sätt att utreda misstänkta fall av övergrepp inom katolska kyrkan. Om det finns fler offer vädjar jag till er att berätta, skriver biskop Anders Arborelius.

Publicerad
Annons

tt förskräckande antal övergrepp begångna av katolska präster mot minderåriga har de senaste åren uppdagats på olika håll i världen. Att det rör sig om en allvarlig kris som kräver resoluta åtgärder har även framhållits av påven, bland annat när han nyligen på Malta mötte offer för övergrepp.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons