Strid om arbetstiden för lärare

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör nu ett utspel om lärarlöner. Organisationen vill öka det lokala löneutrymmet på skolor som gör ”förändringar i arbetsorganisationen” så att lärarnas arbetstid i snitt blir 40 timmar.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Ledande politiker inom M, C, KD och S i SKL, som representerar arbetsgivarsidan, gör sitt gemensamma utspel i ett brev till alla kommuner. De förklarar att de vill att skolledningar i samråd med lärarna på skolor ska kunna avgöra om några eller flera lärare ska jobba 40-timmarsvecka med vanlig semester i stället för som i dag: att all arbetstid koncentreras till terminerna.

”Dagens system med 45-timmarsvecka under terminerna innebär att arbetstiden blir ojämnt fördelad över året”, skriver bland andra SKL:s ordförande Anders Knape (M), förste vice ordföranden Carola Gunnarsson (C) och andre vice ordföranden Ilmar Reepalu (S) i brevet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons