Varför erövrade Julius Caesar Gallien?

I Asterixalbumen görs stort nummer av att Julius Caesar erövrade Gallien, och ingen som turistar i Västeuropa lär undkomma hänvisningar till den långvariga romerska ockupationen. Men varför? De keltiska folken i dagens Frankrike med omnejd lär väl knappast ha upplevts som ett hot av romarna?

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Så var inte heller fallet – det rörde sig om en kombination av penningbrist, ärelystnad och opportunism. År 60 f Kr lyckades Caesar bli vald till konsul för påföljande år, varmed han i teorin hade nått så långt man kunde inom ramen för den romerska republikens struktur. Det var i detta skede av historien som Caesar och hans allierade Crassus slog sig ihop med Roms mest ryktbare fältherre, Pompejus, varefter de tre männen med gemensamma politiska och ekonomiska resurser kunde dominera över senaten och imperiet.

Ett år senare, när Caesar fullgjort sin tid som konsul, kunde han tack vare stödet från Crassus och Pompejus överta det militära kommandot i två provinser, Gallia Cisalpina och Illyricum, för en femårsperiod. Därtill lades snart en tredje provins, Gallia Transalpina. I och med det fick Caesar befälsmakt över ett vidsträckt landområde från nuvarande Sydfrankrike till nuvarande Kroatien.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons