Lars Fr H Svendsen:Vår kluvenhet inför stora förbrytare

Våldsamma handlingar har alltid fascinerat filosofer, konstnärer och författare. Inget hindrar att vi betraktar en kriminell handling som ett sublimt konstverk, samtidigt som vi anser att den är moraliskt förkastlig och ska bestraffas.

Lars Fr H Svendsen
Publicerad
Annons

Värdekonflikterna i moderna samhällen utspelar sig inte endast mellan olika samhällsgrupper – de finns kanske i lika hög grad inom de enskilda subjekt som deltar i olika värdesfärer, som till exempel en moralisk värdesfär eller en estetisk. Lika lite som konflikterna mellan de olika grupperna kan redas ut genom att hänvisa till en neutral, högre instans, kan konflikterna i de enskilda subjekten lösas på ett sådant sätt. Ett uttryck för denna konflikt är den fascination som ”stora” förbrytare möts av samtidigt som de blir föremål för moraliskt förakt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons