Riskabelt att höja skatter med 45 miljarder

Regeringen har sammantaget kommit med förslag som innebär höjd skatt på cirka 45 miljarder kronor vilket väntas slå igenom till 2016. Dessa höjningar är ett allvarligt hot mot återhämtningen i svensk ekonomi, skriver Jesper Ahlgren, chefekonom på Timbro.

Publicerad
Annons

2015 är lågkonjunkturens sjunde år. Allt fler indikatorer pekar på att återhämtningen nu är på fastare mark, men det finns inga garantier. Sedan 2009 har tillväxtprognoserna flera gånger visat sig vara för positiva, ofta till följd av misslyckad politik från regeringar och centralbanker. Centralbanker har höjt räntan för tidigt eller så har för stora budgetunderskott skapat oro på marknaderna. Dessutom har oförmågan att reformera de finansiella systemen försämrat kreditgivningen, vilket stoppat upp tillväxten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons