Analys

Dag Rolander:Aktiespararen: Sampo skapar värde utan strategi

Dag Rolander

Sampo är en underskattad aktie, och substansrabatten är ogrundad, anser tidningen Aktiespararen. Den historiska avkastningen är bättre än börsens genomsnitt, och därtill kommer en hög utdelning.

Publicerad
Annons

Finska Sampokoncernen har ett stabilt intäktsflöde i form av försäkringspremier men ett svängigare resultat på grund av volatiliteten på de finansiella marknaderna, där de förskottsbetalda premierna investeras.

Problemet går igen i alla försäkringsbolag och kopplingen här är påtaglig:
Sampo heläger If, som bildades 1999 när Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsrörelser slogs samman. Två år senare tillförde Sampo sin försäkringsrörelse och blev delägare, 38 procent, i Nordens särklassigt största skadeförsäkringsbolag.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons