Översättarens röst värd att lyssna på

Vid översättandet av en litterär text tvingas man alltid prioritera vissa aspekter på bekostnad av andra. Att översättaren redovisar sina val kan därför vara ovärderligt för förståelsen av den tolkade texten, vilket också framgår av två färska kommenterade översättningar.

Publicerad
Annons

När man ställs inför problemet med att översätta en text, kan man ta hjälp av en mängd tekniker, exempelvis perifraser för att förklara sociokulturella egenheter eller betydelsemässiga förenklingar. Men trots alla medel som står översättaren till buds, ställs sedan sekler tillbaka ändå frågan om man över huvud taget kan översätta en text eller om det är så, att varje språk uttrycker världen på sitt eget sätt, och att själva språkets utformning ger en specifik världsuppfattning? Vidare, om man inte kan översätta en ordinär text, hur ska då en litterär text översättas? I vanliga fall ligger betoningen på själva innehållet; en litterär text lyder under en estetisk intention för vilken språkdräkten är väsentlig i sig och inte endast fungerar som ett kommunikativt medium.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons