Självskador vanligt även bland pojkar

Fyra av tio ungdomar i åldrarna 14–15 år har avsiktligt skadat sig själva. De flesta gör det bara någon gång och får lindriga skador. Men drygt var åttonde högstadieelev uppger att de skadat sig fem gånger eller oftare. Det är nästan lika vanligt bland pojkar som flickor, enligt en ny studie.

Pär Karlsson, Annika Engström
Publicerad
Annons

Unga tonåringar som skär sig, rispar sig och sticker med vassa föremål. Som bränner sig med cigaretter, slår och biter sig själva och hindrar sina sår att läka. Vittnesmålen var överraskande många när forskarna bad 1000 ungdomar svara på enkäter vid två tillfällen. Det var samtliga elever i två årskurser i en sydsvensk kommun.

–Alla former av självskador bör man ta på allvar även om individens hela livssituation måste beaktas. Men det var en mindre del av beteendena som var särskilt allvarliga, exempelvis var det bara 4,4 procent av alla tillfrågade som uppgav att de skadat sig så mycket att de behövt medicinsk behandling, betonar Jonas Bjärehed, legitimerad psykolog och doktorand vid Lunds universitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons