”Ryssland under kraftig upprustning”

Rysslands militär kommer vara avsevärt starkare redan 2020 jämfört med i dag. Det slår totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, fast i en rapport. Men åsikterna om hotbilden mot Sverige går i sär bland Rysslandskännare.

Jenny Agö, Erik Olsson
Publicerad
Annons

Myndigheten släpper med jämna mellanrum en offentlig rapport om Rysslands militära kapacitet i ett tioårsprespektiv. Den senaste är från 2011 och fastslår att Rysslands försvar just nu genomgår en strukturomvandling, från massmobilisering till en mer effektiv organisation som kan agera snabbare.

Landet har ökat anslagen i försvarsbudgeten och utvecklingen av ny förmåga ”står i fokus”, enligt totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Totalt sett bedöms den ryska militären på sikt kraftigt öka sin militära förmåga.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons